Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Krupina - Vartovka (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.8.2009

Z výletu na Širokých lúkach sa vraciame do Krupiny a keďže tu slniečko ešte visí nad obzorom, využívame krásnu chvíľu pre nás severanov „tropického“ podvečera a mierime na juhovýchodný koniec mesta k vŕšku Tanistravár (Straživar) na ktorom stojí slávna krupinská Vartovka.

Z mesta sem vedie modrou farbou značkovaná turistická trasa, ktorá je smerovaná v celej dĺžke po ceste, takže kopec je ľahko dostupný aj na bicykli, či s kočíkom. Prechádzka trvá len okolo trištvrte hodiny. My už toľko času nemáme, preto sadáme do auta a necháme sa hore pohodlne odviezť.

Pôvodne sme chceli nechať auto stáť pod posledným stúpaním na konci asfaltu, ale miesto je na otáčanie auta veľmi nevhodné, takže nám neostáva iné, len pokračovať prašnou cestou až na vrch kopca k veži. Tu je voľného miesta habadej, stojí tu ďalšie auto, v ktorom sa prírodou kochajú dvaja zaľúbení mládežníci.

Veža

Protiturecká strážna veža – symbol Krupiny je vzácna pamiatka zo šestnásteho storočia. Podarilo sa ju zachovať a pomerne verne zrekonštruovať. Je to úžasný vyhliadkový bod – pri dnešnom počasí a absolútne bezoblačnej oblohe sa máme na čo tešiť.

Trochu sa obávam, či výstup po strmom schodišti je vhodný pre našu nemotornú ratolesť, ale kým sa stihnem obávať, manželka aj s dieťatkom sú už dávno hore na veži. S trasúcimi sa kolenami ich teda nasledujem – „výškové práce“ nie sú celkom pre mňa.

Výhľad

Z veže vidíme ako na dlani celé mesto, ktoré sa rozkladá západne od nás na úpätí Štiavnických vrchov. Na severe sa spätne kocháme pohľadom na Široké lúky, odkiaľ sme len pred chvíľou prišli. Úzka dolina Krupinice oddeľuje od seba Štiavnické vrchy a Krupinskú planinu. Tam niekde za „zákrutou“ je aj krásna prírodná rezervácia Mäsiarsky bok.

Od Krupiny na severozápad sa vinie dlhá dolina Vajsov. Nad mestom trochu slabšie rozoznávam veľkú haldu starého zarastajúceho lomu Ficberg, kde sa dali v minulosti vidieť pekné ukážky päťbokej odlučnosti andezitu. Aj teraz sú ešte v hornej časti celkom pekne zachované andezitové vejáre.

Za Ficbergom je ďalší známy lom – Sixova stráň, kde sú andezitové stĺpy dokonca chránené. Z bližšieho okolia je zaujímavý plochý hrebeň Červenej hory. Za mestom sa v slnečných lúčoch leskne hladina (pomerne) novej vodnej nádrže Bebrava.

Dominantou západného výhľadu je najvyšší vrchol Štiavnických vrchov – Sitno, ktoré o tristo metrov prevyšuje najvyššie kopce krupinského chotára. Z mesta však jeho vrchol nie je viditeľný. V protisvetle je zreteľne vidieť vysokú telekomunikačnú vežu aj oveľa nižšiu zrekonštruovanú rozhľadňu.

Smerom na juh a hlavne na východ sa do diaľky vlnia agátmi (po miestnom ragáčmi) porastené vŕšky Krupinskej planiny. Lesíky striedajú polia, pastviny, domčeky – krajina ako z Hollého selaniek. Približne 3 kilometre južným smerom pri lepšom „zaostrení“ vidíme dovysoka sa dvíhajúcu bielu vežu bzovíckeho kostola a neďaleko nej štyri šindľom pokryté opravené rohové bašty opevneného stredovekého kláštora. V diaľke na obzore sú nejasne rozoznateľné maďarské vrchy.

Na veži

Vo veži je dostatok miesta, síce tu nie sú žiadne lavičky na sedenie, ale zato na stene visí štylizovaná kovová mapa stredoslovenského banského regiónu.

Horniny a minerály

Pri rekonštrukcii sa použili mnohé pekné horniny – niektoré kamene sú pôvodné, iné zase viditeľne použité novšie. Prevahu majú andezity a ich tufy – farebne veľmi pestrá zbierka. Aj kúsok „čadiča“ sa v stene nachádza.

Z nerastov možno pozorovať pekné výrastlice v andezite, ktorý pochádza asi z Brezín alebo z bližšej Sásy, veľmi pekné čierne amfiboly a guľaté červené granáty. V puklinách aj tenké kalcitové biele žilky. Zvlášť jeden kryštál amfibolu je nádherný – vidieť ho na hornej plošinke a má veľkosť skoro 3 cm.

V dolnej časti múra je niekoľko tufových kameňov s ílovými minerálmi a dokonca aj s veľmi pekným priesvitným sklovitým opálom.

Odchádzame

Schádzame z veže dolu a ešte chvíľku sedíme pri murovanom ohnisku na lavičkách. Vychutnávame si do poslednej kvapky horúci večer a až takmer potme sa vraciame naspäť do mesta.

194 (59K)
Pohľad na Krupinskú planinu

1. časť    2. časť