Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Krupina - Vartovka (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.8.2009

Fotografie...

176 (29K)
Pohľad na veže bzovíckeho kláštora

179 (22K)
Severný okraj Krupiny a dolina Vajsov v Štiavnických vrchoch

181 (26K)
Vpredu krupinské Kopanice, v pozadí Široké lúky

185 (37K)
Štiavnické vrchy z Tanistraváru

192 (51K)
Veľký kryštál amfibolu v murive

194 (16K)
Vzadu majestátne Sitno, v popredí dolina Bebrava

1. časť    2. časť