Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Vyhne (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
27.10.2009

Obrázky:

08 (41K)
Pohľad na Kamenné more z kúpaliska

10 (50K)
Ryolitové balvany

11 (41K)
Väčšie skalné útvary v hornej časti

58 (49K)
Ešte jeden záber

60 (40K)
Pamätná tabuľa MUDr. Štefana Bolemanna

61 (43K)
Busta MUDr. Štefana Bolemanna

63 (43K)
Ryolit

64 (45K)
Opálovitá hmota v ryolite

65 (46K)
Bazalt

66 (37K)
Ružovkastý ryolit s veľkými kremeňmi

67 (28K)
Kryštáliky kremeňa

71 (40K)
Pohľad na Kamenné more spred hotela Sitno

1. časť    2. časť