Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Saský vrch (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
14.1.2010

Obrázky:

0003 (50K)
Andezitový balvan

0008 (56K)
Cesta zo sedla Tomperk

0013 (43K)
Pohľad od horárne na Rázdeli na Saský vrch

0018 (42K)
Horáreň na Rázdeli

0021 (55K)
Lúky nad Žibritovom, vzadu Buzalkový vrch

0029 (26K)
Najvyšší bod Saského vrchu

0032 (53K)
Andezitová hornina v záreze cesty

0033 (43K)
Andezitová hornina v záreze cesty

0041 (53K)
Pohľad zo Saského vrchu na Krupinskú planinu

0042 (42K)
Na Tomperku

0050 (15K)
Pohľad z Tomperku na Sitno

0055 (38K)
Zreštaurovaná vežička stredovekého hrádku na Žibritove

0108 (26K)
Pohľad na Saský vrch z múra priehrady Bebrava pri Krupine

1. časť    2. časť