Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Málinô Brdo - Vlkolínske lúky (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
4.5.2010

Fotografie:

183
Na Vlkolínskych lúkach

181
Ešte raz Haliny

186
Veľká skala

185
Tretí odkryv s glaukonitickým vápencom

188
Druhý odkryv - dolomit

189
Cesta klesá zarezaná do svahu Sidorova

190
Prvý odkryv zdiaľky

193
Prvý odkryv - dolomit a a slienitý vápenec

194
Úlomky na prvom odkryve

196
Pohľad k vzdialenému Rozsutcu v Malej Fatre

197
Dolina Váhu, Šípska a Malá Fatra

198
Pohľad na Ružomberok

glau
Glaukonitický vápenec z tretieho odkryvu

1. časť    2. časť