Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Korytnica - sedlo Baba (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
22.6.2010

Fotografie...

10
Pohľad zo sedla Baba na západ - Zvolen nad Donovalmi

23
Poľovnícka chata pri ceste do Hiadeľského sedla

28
Pohľad do doliny Barboriná, kopce vzadu
už patria do Starohorských vrchov

30
Kozí chrbát - najvyšší a zároveň najvýchodnejší vrch
Starohorských vrchov. Prírodná rezervácia

31
Kozí chrbát priblížený

36
Rakytov vo Veľkej Fatre

54
Nádherné bukové lesy cestou do Hiadeľského sedla

65
Ďalší pohľad z Baby na skupinu Zvolena

68
Chata štátnych lesov na Babe

72
Lúžňanské sedlo medzi Chochuľou a Fedorkou

75
Priblížený Zvolen a Malý Zvolen.
Sedačková lanovka z Donovalov

84
Vrchol Malej Chochule nad Korytnicou

1. časť   2. časť   3. časť