Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kremnica - Skalka (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
26.4.2011

Na výlet do Kremnice cestujeme zo Starých Hôr kde trávime krátku letnú dovolenku. po krátkej návšteve Španej Doliny sadáme do felície a pokračujeme do Zvolena. Tu sa na krátko zastavujeme a sledujeme. Nasadáme do voza a dolinou Hrona sa vezieme v krásnom počasí k Hronskej Dúbrave. Pred Žiarom odbočujeme vpravo a smerujeme priamo ku Kremnici. Tu sa však nezastavujeme ale smerujeme do hôr. Z Kremnice na Skalku je asi 8 kilometrov stúpania lesnou cestou.

Prichádzame sem dosť neskoro popoludní. Vybaľujeme bábätko, ruksaky a vyrazíme smerom k Zlatej studni. Lesné cesty na skalke sú rozbahnené po dažďoch a je dobre že máme poriadnu obuv. S dieťatkom v nosiči postupujeme pomaly ale zato veselo. Obchádzame okolo plota obrovskej televíznej veže. Je to neobyčajná stavba na hrebeni kremnického pohoria. Vysoká pekných pár sto metrov sa dvíha nad kopcami.

Cesta nás privádza k nádhernej vyhliadke. Stojíme na ostrej hrané ktorou Kremnické pohorie spadá k Banskej Bystrici. v hlbine pod nami sa rozprestiera Tajovské predhorie s dedinami Tajov a Králiky. Vzadu v diaľke sa v doline na ohybe Hrona doširoka rozkladá Banská Bystrica. Vzadu v diaľke sa. rozkladajú rozložité Nízke Tatry.

Viac na juhu zas Poľana. Počasie je na začiatok júna veľmi teplé, takže sa tvorí opar ako v najhorúcejším lete. Celkom dobre je vidieť do relatívne neďalekých Starohorských vrchov. Dokonca rozoznávame veľkú haldu nad šachtou Maximilian v Španej Doline. Cez ďalekohľad je dobre vidieť aj bielo sa skvúcu vežu kostola Premenenia Pána. Vrch Panský diel s lyžiarskym strediskom Šachtička sa dvíha do výšky nad Banskou Bystricou.

V bezprostrednej blízkosti obdivujeme pekné skalné útvary, ktoré sa vynárajú z bukovych lesných porastov na východnom svahu Kremnického pohoria. Skaly sa nachádzajú roztrúsené na dĺžke okolo piatich kilometrov od Zlatej studne na juhu po Tablu na severe. Trochu bokom od hlavného hrebeňa sa nachádza prírodná rezervácia Horná roveň, jedna z mala v Kremnických vrchoch. Chránia sa tu jednak cenné pralesovité lesné porasty, jednak brala andezitovehu tufu podobné tým, čo vidíme pred sebou.

Andezity s ktorými sa tu stretávame patria do skupiny pyroxenických. Tufy sú zložené z pomerne veľkých blokov sopečných bômb do veľkosti aj 30 centimetrov. Horniny majú svetlosivú niekedy až červenkastú farbu. V puklinách sa miestami vyskytuje aj fosílna pôda , terra fusca. Táto máva tmavohnedú až červeno hnedú farbu a je sypká alebo zemitá.

Naše dieťatko znervóznelo a preto sme ho dali trošku poprechádzať. My sa zatiaľ bavíme jeho batolením. Po chvíli sa otáčame a ideme naspäť na Skalku. Odtiaľ kráčame pre zmenu opačným smerom. Prichádzame k lyžiarskemu vleku od ktorého je výborný výhľad na severnú časť pohoria. pod nami leží hlboká Turčekovská dolina. Vzadu uzatvára výhľad rozložitá Flochová. Najvyšší vrch Kremnického pohoria je porazeným smrekovým vysokohorským lesom. Pri dobrej vôli je možné vidieť v diaľke veľkofatranskú Krížnu. Kocháme sa ešte chvíľu výhľadmi a vraciame sa k autu.

Čaká nás ešte dlhá cesta na Staré Hory, takže musíme pridať. Do Kremnice sa už nevraciame ale cez Krahule ideme do Kremnických baní. Tu sa ešte zastavujeme na chvíľu pri kostolíku v „strede Európy“ a potom už smerujeme cez Turček a Hornú Štubňu na Malý Šturec a do Starých Hôr. Výlet sa nám veľmi páčil a dúfam že si cestu do Kremnických vrchov čoskoro zopakujeme.

01
Skalná veža východne od hrebeňa medzi Skalkou a Zlatou studňou

02
Pohľad zo Skalky na vzdialenú Flochovú

1. časť    2. časť