Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kremnica - Skalka (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
27.4.2011

Fotografie.

30
Parkovisko na Skalke

33
Výhľad smerom ku Králikom

36
Na vyhliadke. Vzadu Banská Bystrica

38
Pohľad ku Španej Doline

39
Halda Maximilián a kostol Premenenia Pána n Španej Doline

41
Predhorie Kremnických vrchov v okolí Tajova

48
Výhľad ponad Hornú roveň na Suchý vrch a Bystricu

49
Králiky

53
Pohľad od lyžiarskeho vleku na Skalke ku Flochovej

1. časť    2. časť