Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Hrabovo - Veľká Fatra (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
21.5.2011

Fotografie.

074
Lesná cesta - značená hrabovská cyklotrasa

079
Veľká skala

084
Odkryvy v záreze lesnej cesty

087
Vápence s limonitovmi vrstvičkami

089
Vrstevnatý vápenec sa drobí do hranatých blokov

091
Vápenec s limonitom

095
Ďalší zárez lesnej cesty

097
Veľký zárez v nestabilných ílovitých bridliciach s častými zosuvmi

100
Brdo

101
Mäkká ílovitá bridlica. Miesto výskytu skamenelín belemnitov

1. časť    2. časť