Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ružomberok - Krkavá skala - Vlkolínec (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.6.2011

Fotografie z Vlkolínca.

295
Pohľad na juh - vrch Polčíkovo tvorený fatranským kryštalinikom

296
Kosená lúka južne od Vlkolínca

297
Pohľad na Sidorovo z juhu. Za sedlom je Málinô brdo a Haliny

298
Prístup do Vlkolínca

299
Na východnom svahu Borovníka sú dodnes viditeľné pôvodné terasovité políčka

301
Terasy pod Borovníkom

302
Pohľad smerom k Šiprúňu

303
Senník pri ceste

1. časť    2. časť