Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Roháčska dolina (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.7.2011

Fotografie.

01
Cesta k Tatliakovej chate

02
Tri kopy

03
Vľavo Hrubá kopa, vpravo Baníkov

04
Horná hranica lesa

05
Rákoň a Volovec

06
Pohľad na vzdialený Ostrý Roháč

07
Plačlivô

08
Pohľad dolinou na západ. Vzadu Brestová

09
Zelenô, vzadu Tri kopy a Hrubá kopa

10
Dno doliny pokrýva mladý, približne 30-ročný les.

1. časť    2. časť    3. časť