Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Roháčska dolina (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
16.7.2011

Fotografie.

11
Zelenô v strede Roháčskej doliny

12
Suťoviská pod hlavným hrebeňom Roháčov

13
Kalamitiská sú už vysadené novým smrekovým lesom

14
Kamenité dno doliny

15
Obrovská granodioritová skala pri ceste

16
Čo láska k horám vytvorila... nový nápis znie už trochu inak

17
Na skale

18
Charakteristický dvojvrchol Ostrého Roháča

19
Exponované terény na Baníkove

20
Pachoľa

21
Kosodrevina sa zachytí naozaj všade

1. časť    2. časť    3. časť