Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sielnická poľana – Brestová v Kremnických vrchoch (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.5.2012

Fotografie.

01
Cesta k Brestovej v závere Sielnickej doliny

02
Andezity v odkryve cesty

03
Lúky na poľane. Rastie tu aj niekoľko starých plánok.
Možno tu kedysi bývali domy a ľudia...

04
Pohľad na rozložitý vrch Veľký Son

05
Pohľad na sever smerom k vrchu Laurín

06
Hrebeň, hranica medzi vnútrom a vonkajšou časťou kremnickej "sopky"

07
Sielnická dolina. Bočné hrebene pooria stúpajú takmer rovnako ako dno doliny,
preto sa zdá byť veľmi "plytkou"

08
Prekrásne farby skorého novembra
v Kremnických vrchoch

09
V spodnej časti Sielnickej doliny


V spodnej časti Sielnickej doliny

1. časť    2. časť    3. časť