Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Michalková (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
12.6.2012

Moje kúpeľné pobyty za pred svetom nedajú celkom utajiť, takže sa rozhodujem prijať pozvanie a prenocovať u kamaráta vo Zvolene. Z Kováčovej sa zastavujem na technickej univerzite, kde dotyčný pán pracuje, a po krátkej porade, ako miesto akcie vyberáme neďaleko ležiacu obec Michalková.

Zo Zvolena vyrážame na juh do Neresnickej doliny, prechádzame ňou asi päť km a tesne pred južným vyústením odbočujeme doľava do vrchov. Michalkovská cesta stúpa do výšin neovulkanickho pohoria Javorie, do malej dedinky, alebo skôr osady pod rozložitým vrchom Lomnô, ktorý je dominantou celého západného Javoria.

Z Neresnickaj doliny stúpame rovnomerne päť kilometrov na začiatok dedinky. Tu nás víta miniatúrne námestie s autobusovou zástavkou. Nachádzame sa vo výške takmer 600 m, čo je už na okolie Zvolena takmer vysokohorské poloha. Auto nechávame stáť na zastávke a pokračujeme peši. Na nešťastie je už dosť hodín, hoci je krásne počasie, slnko asi za polhodinu zapadne za obzor. Ešteže Michalkovú trochu poznám, takže vieme, kam sa chceme dostať.

Výhľady od Mozoľovcov

Od auta stúpame na západ asi kilometer a prichádzame do nevýrazného sedla, kde sa môžeme začať kochať výhľadom. Otvára sa nám na obidve strany, do západnej aj východnej. Pod nami vidíme dedinku Podzámčok, známu ruinami stredovekého hradu. Leží na okraji Pliešovskej kotliny, ktorá oddeľuje Štiavnické vrchy od Javoria. Štiavnické vrchy lemujú západný obzor, za ktorý práve zapadá slniečko. Výrazná krajinná dominanta je vrch Tri kamene, vysoký cez 800 metrov, kde je aj z diaľky viditeľný veľký lom na jeho temene.

Ideme po ceste ešte asi pol kilometra, na jej konci nachádzame otočku pre autobusy a rozostavaný nový dom. Dom má fantastickú polohu, slnečný, pritom vysoko v kopcoch, blízko od Zvolena. Závidíme a fotíme celé okolie. Po západe slnka sa pomaly vraciame späť do Michalkovej. Večerné zore sfarbujú oblohu do úžasných odtieňoy. V „zbytkovom“ svetle sú nádherné pohľady na dubiny odeté do jasno oranžového kabáta.

Pohľad na Lomnô je úchvatný. Vrch je rozložitým kráľom okolia. Pokiaľ viem, je bez sprístupnenia turistickým chodníkom. Na vrchol sa dádostať lesnými zvážnicami, orientačne to však nie je najjednoduchšie.

Troška z geológie Javoria

Javorie je podobne ako štiavnické a kremnické pohorie treťohornou sopkou – vlastne je to skupina sopiek, veľmi narušená neskoršou eróziou. Prevládajú andezity. Ďalej od Zvolena je to už zaujímavejšie.

V pohorí Javorie sa nachádza aj známe ložisko síry vo Vígľašskej Hute – Kalinke. V jej okolí sa nachádzajú aj zaujímavé súbory metamorfitov. V neďalekej Sáse je málo známy lom, kde sa spod neovulkanitov vynára súbor starších hornín - premenené vápence – mramory. Toto miesto je naším dlho plánovaným cieľom. V Michalkovej okrem bežných andezitov nenachádzame žiadne kamene, čo by stáli za zmienku.

Jesenná tma postupuje rýchlo, čoskoro kráčame takmer čistou čiernotou. Našťastie má Michalková aj vonkajšie osvetlenie, takže medzi domami už čosi vidno. Čaká nás už len cesta autom do Zvolena. rs

01
Nad Michalkovou. Vzadu dominanta okolia - vrch Lomnô

02
Večerné lúky na ceste k lazu Mozoľovci

03
Západ slnka nad Štiavnickými vrchmi. Vpredu Podzámčok a Dobrá Niva


Michalková

1. časť    2. časť