Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Michalková (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
13.6.2012

Fotografie.

010
Dolina, ktorou vedie cesta zo Zvolena na Michalkovú

014
Balvan andezitového tufu na lúke

019
Usadlosť na Michalkovej

021
Kamenné múry starých domov z miestnych hornín

024
Farbistá jeseň v michalkovskom chotári

028
Medze tvoria pásy poukladaných kameňov z očistených polí a lúk

030
Tufové balvany na medzi

037
Neskutočné staré duby v blízkosti usadlostí

042
Večer padá na cestu k Mozoľovcom

062
Dubiny pod Lomným po západe slnka

067
Lúky postupne zarastajú - najprv prichádzajú rakyty, brezy, osiky, neskôr dubina

069
Náladovka - horský svah klesá k Podzámčoku

120
Rastúca novostavba na laze Mozoľovci

139
Posledný pohľad do Pliešovskej kotliny. Vpredu zadymený Podzámčok, ďalej Dobrá Niva

1. časť    2. časť