Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Zvolen – Pustý hrad (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.6.2012

Fotografie.

229
Pohľad na západ do doliny Hrona a na Boky v Kremnických vrchoch

231
Pohľad na juh na Javorie, vrch Lomnô

232
Časť Dolného hradu, vzadu Zvolenská kotlina

237
Javisko na hrade

238
Horná brána zvnútra

239
Obchvat Zvolena pod vrchom Stráže, blízko sútok Hrona a Slatiny

240
Ešte jeden záber na západ k doline Hrona

241
Lavičky "divadla", hore štvorcové základy bašty

251
Skalné andezitové suťoviská na južnom svahu vrchu Stráže

256
Rytier - strážca hradu

259
Pamätná tabuľa V. Hanuliaka

263
Náučná tabuľa

265
Stará kresba Zvolena s hradom

266
Klesajúce svahy Javoria na východe - doliny Sekier, Kráľová

268
Zvolen, vzadu Poľana. Dym stúpa z areálu závodu Bučina

270
Horný hrad s chatkou

272
Pohľad smerom k bráne

278
Neresnická dolina, cesta Zvolen - Šahy

280
Detail

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť