Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Upršaná Kremnica (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.9.2012

Fotografie.

200 (31K)
Kremnický barbakan

201 (29K)
Pohľad spod brány

291 (31K)
Záber z dvora múzea - barbakan od východu

293 (40K)
Morový stĺp, za ním františkánsky kláštor s kostolom

297 (43K)
Mestský hrad v plnej kráse

298 (23K)
Veža kostola sv. Kataríny

299 (23K)
Hodinová veža

300 (32K)
Zlatom sa blyštiaci vrch morového stĺpa

301 (30K)
Súsošie

302 (41K)
Krásny dom na severnom rohu s "patinou" času

304 (59K)
Dvere s lomeným oblúkom

305 (26K)
Veža františkánskeho kostola

306 (64K)
Vchod do kláštora

307 (27K)
Okno

308 (64K)
Vstup do kostola františkánov

314 (48K)
Vnútro františkánskeho kostola - rekonštrukcia

1. časť    2. časť    3. časť