Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banská Bystrica - Flos (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.10.2012

Fotografie.

170 (97K)
Centrum Banskej Bystrice, vpravo Urpín

171 (34K)
Vrch Laskomer s vysielačom, za ním Panský diel

173 (30K)
Pohľad do diaľky na Chopok a Ďumbier

175 (33K)
V okolí Harmanca prechádzajú Kremnicé vrchy do Veľkej Fatry

177 (21K)
Pozdrav z Liptova - fatranský vrch Čierny kameň

179 (33K)
Pohľad na západ - stratovulkán Poľana

180 (40K)
Ľubietovský vepor

184 (42K)
Starohorské vrchy s Panským dielom, vzadu Prašivá

185 (40K)
Reťaz Nízkych Tatier

189 (35K)
Pozvoľna klesajúce svahy Kremnických vrchov - okolie Horných Pršian

217 (25K)
Spoza Harmaneckej doliny vykúka majestátna Krížna

218 (21K)
Prašivá a Chochule priblíženým pohľadom

219 (21K)
Ešte jeden priblížený záber na Ďumbier

229 (57K)
Pohľad na juhozápad - Malachovská dolina

246 (36K)
Banská Bystrica, vpravo Veporské vrchy

273 (23K)
Pohľad na západ - Suchý vrch

1. časť    2. časť    3. časť