Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panský diel v lete 2013 (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
30.10.2013

Foto.

144
Maximiliánka v Španej Doline

147
Šachta Ludovika

148
Kalcitové žily na Panskom dieli

157
Panský diel -lúky

160
Salaš

161
Sliene a slieňovce

172
Kremnické vrchy, dedina Kordíky

188
Lavinózna dolina Ramžiná pod Krížnou vo Veľkej Fatre

196
Stúpanie na Panský diel

212
Banská Bystrica na dlani

239
Veľká Fatra - Čierny kameň

241
Pohľad na dolinu Hrona

248
Nízke Tatry - Salatín

250
Okolie Španej Doliny

251
Južný svah Panského dielu, Kremniké a Štiavnické vrchy

252
Na vrchole

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť