Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Richtárová po zime (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
14.5.2013

Minerály a horniny.

162
Premenená hornina - svor

165
Arkóza

166
Malachit na vápenci

170
Langit

172
Siderit

181
Siderit

187
Siderit - žila

192
Kosti impregnované malachitom

195
Kosti impregnované malachitom

347
Cu nerasty

351
Kryštály sideritu

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť