Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Bully - Polianka - Donovaly (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
4.10.2013

Foto.


Cesta za Bullami


POhľad do Starohorskej doliny a na Krížnu


Takmer biely kremenec


Chodník obchádza rezervoár lesom


Kremencové podložie je veľmi chodobné na živiny


Vodné hospodárstvo v Starohorských vrchoch


Nízke Tatry, Prašivá, Chochuľa


Nová hoľa, Zvolen


Starohorské vrchy, Panský diel


Pod Hrubým vrchom kvitne poľhohospodárstvo


Hrubý vrch


Nízkotatranský Salatín


Veterná kalamita - čerstvá


Lesnícke práce na kalamite


Pohľad na Donovaly

1. časť     2. časť     3. časť     4. časť