Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sixova stráň pri Krupine (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.6.2015

Foto.


Odbočka na Šváb - tu sa dá zaparkovať auto


Cesta na Žibritov


Zaujímavá drevinová zmes - smreky, duby, javory a borovice na jednom mieste v lese


Odbočujeme na nespevnenú cestu


Lavičky pri lome na Sixovej stráni


Vchod do lomu


Jazierko s trstinou


Andezitové stĺpy


Andezitové stĺpy


Na uvoľnených stĺpoch dobre vidieť úäťbokú a šesťbokú odlučnosť


Strmý chodník ponad jazierko


Jazierko


NIektoré vyťažené stĺpy ležia pri vchode do lomu


Fragmenty vyťažených andezitových stĺpov


Fragmenty vyťažených andezitových stĺpov

1. časť    2. časť    3. časť