Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Nový zámok a Piargska brána (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.10.2015

Piargska brána.


Piargska brána


Piargska brána


Piargska brána


Piargska brána


Piargska brána


Múr starého cintorínas


Detail


Hematit v múre


Úžasná cesta z Banskej Štiavnice


Pohľad na vežičku Nového zámku

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť