Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvačianska dolina z juhu (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
7.7.2017

Foto.


Pohľad smerom k hornému koncu doliny


Vyhliadka Malý Roháč


Výhľad na sever


Okno do Liptova


Info


Ešte jeden pohľad do Liptova


Na vyhliadke je vždy plno


K vyhliadke


Vrstvy vápenca


Prichádzame na cestu z Hút

1. časť    2. časť    3. časť    4. čast