Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Stavebné pamiatky - Rožňava (3. časť)
zdroj: www.retep.sk
pridané:
23.3.2009

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Rad drobných, pôvodne stredovekých obchodov pri mestskej veži, tzv. krámikov, bol v 2. pol. 18.stor. doplnený drobnou kaplnkou s kamennou rokokovou sochou sv. Jána Nepomuckého z 2. pol. 18. stor. skoro v životnej veľkosti. Na rímse z dvoch strán sú dve sošky sediacich anjelikov, ľavý z nich s prstom na ústach symbolizuje patróna spovedného tajomstva, pravý anjelik je sekundárnou sadrovou replikou originálu, ktorý sa nezachoval. Svätec v mierne esovito vytočenom postoji v tradičnom čierno - bielom rúchu a plášti, si pridržiava na ľavej strane hrude oboma rukami palmovú ratolesť a kríž, ku ktorému skláňa hlavu v čiernom birete. Nad hlavou má socha tradičnú  svätožiaru, tentoraz len so štyrmi hviezdami.

Socha Lajoša Kossutha /1802 -1894/ - revolucionára z r.1848  a poslanca uhorského snemu - v nadživotnej veľkosti /2,7m/ , bola po prvý krát postavená na námestí baníkov v r. 1907. Za 1.československej republiky z námestia zmizla a opäť ju na svoje miesto vrátili za Hortyovskej okupácie južného Slovenska. V r.1945 bola odnesená do depozitu múzea. Socha bola na svojom terajšom mieste / na verejnom priestranstve pri Baníckom múzeu / opäť postavená 1 februárový týzdeň r. 2004, za finančnej podpory 520 tisic Sk z fondu na obnovenie a údržbu maďarských pamätihodností na južnom slovensku. Brondzová socha bola odliatá maďarským sochárom Jozefom Rónom /József Róna/.

Staré liatinové náhrobky pochádzajúce z rožňavského cintorína, momentálne uložené vo dvore Baníckeho múzea boli vyrobené v miestnych železiarniach zručnými zlievačskými a kováčskymi majstrami z Chyžnej Vody (Lubeníka), Dobšinej ... Najdeme tu náhrobníky rôznych tvarov / liate kríže, ihlany, gotické oblúky /   s rôznymi motívmi / listová ratolesť, smútočná vrba, anjelom i smrtkou /. Medzi tie staršie patria náhrobok Jozefa Szontágha z roku 1831 a Jána Colinásiho z r. 1808.

Pamätník osloboditeľov - vápencové súsošie pozostávajúce z troch postáv: vojaka sovietskej armády, ženy s dieťaťom na rukách a jednej mužskej postavy. Je dielom akad. sochára Vojtecha Löfflera. Súsošie bolo v roku 1985 umiestnené pred strážnou vežou na Namestí baníkov, kde stálo do r. 1992. V súčasnsti sa nachádza v parku pred základnou školou na Zlatej ulici.

Pomník SNP partizána Jozefa Tótha - člena partizánskeho oddielu Kozlova , postavený na námestí vedľa strážnej veže, na mieste, kde bol nacistami popravený. Odhalený bol v roku 1959. Jeho autorom je akademický sochár V. Löffler.

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť