Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Z Liptova na Dolnú Oravu okolo Chočských vrchov (3. časť - Sedlo Vrchvarta)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
16.3.2011

Sedlo Vrchvarta

Z Osádky cesta stúpa do sedla veľmi stmo, najprv asi kilometer lúkami, auto si mierne vydýchne na serpentíne pri staršom rekreačnom zariadení. Cesta sa vnára do lesa, je čoraz rozbitejšia a stúpa už len veľmi strmo hore. Vjazd do sedla je nečakaný, auto vyhupne na lúky a začína hneď strmé klesanie. V sedle z hlavnej cesty odbočujú dve lesné zvážnice. My ideme ešte kúsok ďalej a parkujeme na peknej ceste vedúcej k niekoľkým chatkám. Tu vystupujeme.

Pohľad na Choč

Výhľad na masív Veľkého Choča je z Vrchvarty asi úplne najkrajší, na to aby sme si ho vychutnali by ale muselo byť lepšie počasie. Vidíme aspoň úpätie vrchu, ktorý sa dvíha “kolmo” hore a prevyšuje okolité kopce o takmer 500 metrov. Veľký choč je obrovský dolomitový kopec, ktorý dal názov chočskému príkrovu.

Lúčanská dolina

Sedem kilometrov dlhá dolina vyúsťuje na liptovskej strane Chočských vrchov pri Lúčkach. Doliny pretínajúce chočské pohorie sú pekným príkladom antecedentného vývoja. To znamená, že väčší odtok smerom na juh spôsobil, že na juh smerujúce potoky prerezali hlavný hrebeň pohoria. Lúčanská dolina je typická tým, že potok sa “neprehrýzol” celým pohorím. Rozvodie medzi Váhom a Oravou je teda práve v sedle Vrchvarta.

Horniny v Chočských vrchoch

Chočské vrchy sú budované predovšetkým vápencami a dolomitmi chočského príkrovu. V pohorí sa nachádzajú tri prekrásne prírodné rezervácie - Kačianska a Prosiecka dolina a Choč. Z Vrchvarty vidíme práve jednu z najcennejších partií rezervácie - kosodrevinové porasty na vápencových bralách nad hornou hranicou lesa. Z masy Veľkého Choča vystupuje veľké dolomitové bralo, nazývané často “Bradavica”.

Stredná časť Chočských vrchov nie je tak veľmi rozoklaná. Kopce sú oblejšie hoci tiež strmé a doliny sú úzke. Názov Chočské vrchy je pomerne nový a relatívne umelý, v minulosti ich volali všelijako, napríklad známy slovenský geológ Ján Volko (Starohorský) ich nazýval “Liptovské Vápenisté vrchy”.

Osídlenie

Chočské pohorie je strmé a svojím spôsobom neprístupné, ľudské sídla v minulosti vznikali predovšetkým na jeho okrajoch. Výnimku tvoril Liptovský hrad - jeden z najväčších stredovekých hradov. Prípadne ešte Likavský hrad na západnom okraji.

Odjazd na Žimerovú

Po vychádzke sa vraciame k autu a pokračujeme mierne klesajúcou dolinou popri potoku. Prechádzame okolo doliny Žimerová, ktorá je zaujímavá tým, že tvorí akúsi “vnútornú dolinu” v pohorí - je bočnou dolinou Lúčanskej a smeruje od Choča východným smerom - teda kolmo na ňu. Ďalšou zastávkou je lom na okraji kúpeľnej obce Lúčky.

349
Pohľad z Vrchvarty do Lúčanskej doliny


Sedlo Vrchvarta

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť    10. časť