Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Turík (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.7.2011

Dedinka Turík je azda najmenšia obec v Ružomberkom okrese. Nachádza sa na južnom úpätí Chočských vrchov a leží 10 kilometrov od Ružomberka. Na výlet vyrazím bicyklom. Je nádherné, extrémne horúce júlové popoludnie. V meste prichádzam najprv na železničnú stanicu, prechádzam cez koľaje do Likavky a po starej ceste popod Mních smerujem na východ. Obdivujem strmé svahy kopca, cesta sa do nich romantický zarezáva. Nebyť hučiacej a zapáchajúcej celulózky, ktorá okupuje rovinu pod Mníchom, pripadal by som si ako niekde pri Stredozemnom mori. Do vrchu sa zarezáva ohyb rieky Váh, ktorý o kúsok ďalej vyhĺbil do vrchu Liskovskú jaskyňu.

Prechádzam okolo prírodnej pamiatky Jánošíkova päsť, miniem zarastajúci liskovský kameňolom a prechádzam Liskovou. Za dedinou šliapem ešte dva kilometre a som na nenápadnej odbočke do Turíka.

Dedina

Dedina leží v ústí Turíckrj doliny. Táto smeruje od vrcholu Malého Choča na juh. Turícky potok sa zahlbuje do vápencov a dolomitov chočského príkrovu a vytvára peknú hlbokú dolinu. Spodná časť obce leží ešte na horninách liptovského peleogénu, neskôr sa dolina zužuje a vstupujem do jadrového pohoria.

Turícka dolina

Výhľadu dominuje 1100 metrov vysoká Turícka magura. Tento vysoký kopec je mierne vysunutý na juh a z lesných ciest v jeho vrcholovej časti je krásny výhľad na Liptov.

Ďalším zaujímavým miestom sú skalné útvary na Havranej. Vápencové bralá lemujú hranu vrchu. Na jeho vrchole sa nachádzajú ruiny málo známeho stredovekého hradu. Zachované opevnenia sú dobre rozoznateľné v teréne.

Lom v obci

Priamo v dedine sa nachádza menší kameňolom na vápenec či dolomitický vápenec. V súčasnosti je celkom pekne upravený, dno je čisté, viditeľná je snaha premeniť lom na akúsi malú oddychovú zónu, či park.

V lome sa dajú nájsť pomerne hrubé žily bieleho kalcitu. Zaujímavé sú aj polohy oranžového a hnedého limonitu. Pri troche odvahy sa dajú vylomiť zo skaly celkove pekné vzorky s náznakom krúst.

Prichádzam na koniec dediny, tu sa cesta strmo dvíha do kopca. Ešte pred poslednými domami je malé miesto na oddych, dokonca s lavičkami. Od Ružomberka sem je presne desať kilometrov. Nad cestou vo svahu vidieť v žltkastých vápencoch pozostatky dvoch starých lomov, sú však zarastené a prístupné len po strmom chodníku.

Pamiatky

Otáčam sa a pomaly sa spúšťam dolu dedinou. Z pamiatok, ktoré stoja za obzretie vymenujem kaštieľ, kostol a starý dom so sýpkou. Kaštieľ bol, ako si ho pamätám v minulosti v zlom stave. To sa však zmenilo, teraz je pekne zrekonštruovaný. Neďaleko nad cestou stojí starý dom z 19. stor. Takéto domy sa na dolnom Liptove zachovali dosť málo, keďže sa stavalo hlavne z dreva. Kostol v Turíku je malý, viackrát prestavovaný so znakmi klasicizmu. V podstate je to taká väčšia kaplnka.

Z obce je relatívne dobrý výhľad smerom na juh do priľahlej Liptovskej kotliny, ostatné smery sú zablokované okolitými kopcami. V južnej časti možno sa prejsť na kopec medzi Turíkom a Lúčkami, ktorý je budovaný prevažne pieskovcami lipt. paleogénu.

Návrat

Keďže už je dosť hodín a od juhovýchodu sa blížia dosť husté búrkové oblaky, spúšťam sa k hlavnej ceste a rýchlo sa dostávam z dosahu dažďa. Na chvíľu sa ešte zastavujem za Liskovou, fotografujem známy lom na východnom svahu Mnícha a potom už smerujem priamo domov.

397
Turícka magura - pohľad z obce


Lom v Turíku

1. časť    2. časť    3. časť