Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Turík (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
30.7.2011

Fotografie.

46
Vápencový lom nad cestou

47
Lom v obci

48
Lom je upravený, tráva kosená, pekné miesto na piknik :-)

49
Kaštieľ v Turíku po renovácii

51
Malé námestie pred kostolom. Kopec vzadu leží na paleogéne

52
Kostolík Turíku

54
Pekne zrenovovaný dom z roku 1850

55
Vápencový lom vo svahu Mnícha pri Liskovej

82
Limonit z lomu v Turíku

1. časť    2. časť    3. časť