Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Turík (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.7.2011

Fotografie.

30
Vápencové skaly sa dvíhajú v lese hneď nad obcou

31
V Turíku boli v minulosti vysadené duby, tento má viac ako 100 rokov.
Nad obcou sa nachádajú chránené dubové porasty

33
Horná časť obce už leží v úzkej doline Chočských vrchov

34
Dolomitový lom v obci

35
Vápencové skaly nad cestou v dedine

38
Starý menší lom nad cestou

39
Starý menší lom nad cestou

40
Cesta hlbokou Turíckou dolinou

41
Pohľad k Nízkym Tatrám. Vzadu vch Bôr

1. časť    2. časť    3. časť