Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panský diel (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
7.7.2012

Fotografie.

001
Starohorské vrchy a Veľká Fatre

011
Krížna nad Tureckou - podľa nej sa volá krížňanský príkrov

014
Vľavo vzadu Čierny kameň, Kračkov, Rakytov. Čierny kameň je troska
chočského príkrovu

020
Fatranská Ploská

021
Ešte Čierny kameň spolu s Ploskou

024
Jelenská skala - vápancové bralo nad Richtárovou

037
Pohľad na Španiu Dolinu, vzadu Krížna

048
Slieňovec

050
Výhľad na juh - hmla nad Banskou Bystricou

050
Južný svah Panského dielu pripomína fatranský hrebeň

083
Okno

100
Za Zvolenskou kotlinou sa dvíha z hmly Javorie


Hrebeň medzi Krížnou a Japeňom vo Fatre - erózia podporená odlesnením

115
Krížna

133
Kremnické vrchy

144
Kremnické vrchy - Skalka a Tabla

146
Kremnické vrchy - Flochová

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť