Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panský diel (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
8.7.2012

Fotografie.

152
Vápencové "medzihorie" - predel Kremnických vrchov a V. Fatry

155
Dedinka Kordíky leží vo výške 800 metrov

170
Ďalšia troska chočského príkrovu - Majerova skala nad Starými Horami

202
Bystrická vrchovina - vzadu Javorie

211
Ešte jeden pohľad do hlbiny kde leží dolina Bystrice


Posledné lístie

236
Halda Maximilián v Španej Doline

237
Špaňodolinská jeseň. Cesta do Malého Šturca

240
Špania Dolina, haldy šachty Ludovika

245
Sedlo Šachtička, vzadu Prašivá v Nízkych Tatrách

260
Kostol v Španej Doline

264
Sedlo Šachtička, výhľad na Veporské vrchy

269
Hotel na Šachtičke

271
Panský diel

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť