Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ľubietová (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
6.8.2012

Fotografie.

362 (79K)
Fylit

365 (81K)
Kremeň, limonit, siderit

368 (106K)
Limonit, tetraedrit, chalkopyrit a Cu sekundáry

370 (120K)
Malachit, olivenit

371 (108K)
Kremeň, malachit

372 (89K)
Horniny na halde

374 (78K)
Výsypka

376 (75K)
Čiastočne zarastené haldy pod lesnou cestou

384 (58K)
Pohľad na Vysokú nad Ľubietovou

385 (37K)
Romantické "vecko" pri horárničke - odbočka na Chatu pod Hrbom

386 (65K)
Výhľad na predhorie Poľany - okolie Strelník a Povrazníka

390 (29K)
Samoty za Strelníkmi

391 (29K)
Samoty za Strelníkmi

398 (43K)
Mierne sa zdvíhajúce svahy stúpajú k Poľane a Vepru


403 (40K)
V diaľke pod mračnami Kremnické vrchy

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť