Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ľubietová (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
11.8.2012

Fotografie.

13.07.42 (66K)
Zaujímavá ľubietovská drevenica

13.09.48 (75K)
Ulica s meštianskymi domami

13.10.16 (64K)
Meštiansky dom s klasicistickým vzhľadom

13.10.41 (79K)
Meštiansky dom

13.11.39 (86K)
Malé námestie pred mestskám domom

13.11.47 (61K)
Námestie s kostolom

13.12.32 (103K)
Vzadu mestský dom - stojí na mieste bývalého hradu

13.13.13 (54K)
Socha Jozefa Messerschmidta

13.14.43 (118K)
Rušná atmosféra baníckeho dňa

13.20.20 (100K)
Banícky sprievod

13.20.28 (98K)
Permoník

13.20.54 (104K)
Zástupcovia baníckych cechov

13.22.16 (116K)
Banícky sprievod

13.23.55 (106K)
Zástupcovia Ľubietovej

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť