Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Suchý vrch (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.12.2012

Fotografie.

002
Rozľahlé lúky od Suchým vrchom

006
Suchý vrch

013
Privítanie

014
Pohľad smerom k Tajovu a na vzdialenú Fatru

019
Farebná cesta k Chate na Suchom vrchu

025
Smerovka na vyhliadku Trávny Ždiar

027
Chata na Suchom vrchu - zdiaľky vyzerá celkom obstojne

029
Zblízka je však na zaplakanie

033
Pohľad na Suchý vrch spod Trávneho Ždiaru

034
Andezitové balvany na lúkach

040
Trávny Ždiar

042
Miestny andezit

056
Romanické zákutie

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť