Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Suchý vrch (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
20.12.2012

Fotografie.

067
Pohľad na Tajov

065
Jeseň v údolí

077
Farby jesene

085
Osikový háj

087
Prístrešok :-)

095
Banskoštiavnické horniny na ceste

096
Kalcit

098
Úžasná jedľa pod chatou

107
Zastavenie nad Banskou Bystricou. Pohľad na časť Veľkej Fatry

111
Červený andezitový piesok

117
Suchý vrch od Banskej Bystrice

122
Okraj Banskej Bystrice pri Podlaviciach

127
Pohľad na sever - k Harmancu a Veľkej Fatre

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť