Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Horná Roveň - Banská Štiavnica (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.8.2016

Pokračovanie nášho výletu, ktorý sme začali na Richňave. Po dôkladnom oddychu plánujeme ďalší postup. Začíname nádejným klesaním po asfaltke, ktorá nás vedie k oplotenej bývalej šachte.

Ponad Klinger

Stále sledujeme modrú značku – chodník Andreja Kmeťa. Tá sa po necelom kilometri oddeľuje od cesty a odbočuje vľavo. Po úzkom chodníku prechádzame ponad tajch Klinger. Chodník vedie pomedzi záhrady, deti musia dávať pozor na nebezpečný hrdzavý plot z ostnatého drôtu. Tiež si užijú svoje počas prechádzania žihľavovou „alejou“.

Chodník je za nami, prichádzame na normálnu ulicu, ktorá sa vinie v strmom kopci. Na jej konci je penzión Klinger. Neschádzame však dolu smerom do mesta, pretože vieme, že po krátkom čase prídeme k nádhernému výhľadu. Orientačne trochu tápeme, pri kríži nevieme, ktorým smerom sa vydať. Nakoniec sa predsa triafame.

Cesta nad Banskou Štiavnicou

Modrá značka sleduje na širokom oblúku cestu, ktorá vedie po vrstevnici ponad Štiavnicu. Historické jadro mesta máme priamo pod sebou. Je to nádherný pohľad, Starý zámok, radnica, Nový zámok, kostoly pod nami. Hore sa týčia strminy Paradajzu.

Počasie je stále veľmi teplé, ale keďže ideme viac – menej stále lesom, tak sa to dá vydržať. Tento úsek našej trasy je zároveň časťou náučného chodníka po žile Terézia, takže si môžeme prečítať aj nejaké zaujímavosti.

Schádzame do mesta

Prechádzame k veľkým odkryvom, pozostatkom povrchovej ťažby. Tu sa naša vodorovná cesta pripája na panelovú cestu, vedúcu zo sedla Červená studňa. My ale nestúpame hore ale odbočujeme doprava a dolu. Kráčame pomedzi domy až tu zrazu – cesta končí pri bráne rodinného domu.

Našťastie nachádzame chodníček, ktorý sa strmo spúšťa do mesta. Za chvíľu sme pri starej, polozrúcanej „štátnej“ nemocnici. Kamenná, dláždená ulica nás po chvíli privedie pod Trojičné námestie.

Ide sa domov

Rodinka si už pochodu užila dosť, takže ju nechávam v pizzerii, aby si doplnila minuté kalórie. Ja sa osamote spúšťam hučiacou hlavnou ulicou až na koniec starej Štiavnice a ďalej ku križovatke s Billou, kde máme odstavené auto. Vykonám rýchly nákup a idem ešte raz cez mesto, tentokrát autom vyzdvihnúť rodinu. Potom už opúšťame Štiavnicu a vraciame sa cez Antol do Krupiny.


Paradajz, Šobov, banícker domčeky


Kalvária


Starý zámok


Chodník na Glanzenberg

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť