Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Horná Roveň - Banská Štiavnica (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
31.8.2016

Foto.


Šachta pri ceste z Hornej Rovne


Stará výsypka nad Klingerom


Stará výsypka nad Klingerom


Stará výsypka nad Klingerom


Tanád


Tajch Klinger


Rosniarky a Paradajz


Štiavnica

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť