Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Horná Roveň - Banská Štiavnica (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
7.9.2016

Foto.


Odkryvy, pozostatky ťažby na žile Terézia


Odkryvy, pozostatky ťažby na žile Terézia


Žilovina s kremeňom


Žilovina s kremeňom


Zostup betónkou do Štiavnice


Medzi dvomi lipami


Trpaslíci strážia pekné kryštály kremeňa


Štátna nemocnica :-)


Kostol sv. Kataríny

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť