Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Turecké studne – Štrampľoch (Krupina) (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
7.6.2017

Foto.


Cesta k Štrampľochu


Tufový odkryv


Štrampľoch


Odpadkový kôš


Neporiadok pri odpočívadle


V skale sú vytesané výstupky - vybrania pre trámy


Pohľad cez okienko dovnútra


Tuf a šípky


Ďalšie vybranie pre trám

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť