Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Turecké studne – Štrampľoch (Krupina) (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
8.6.2017

Foto.


Odpadkov je tu celé more


Vo vnútri skalnej izby


Práca kamenárov


Sklo v tráve


Vchod do skalnej izby


V skale sú vytesané výstupky


Pohľad zhora


Cesta k lomu je tiež sčasti vytesaná v tufe

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť