Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kremnica (4. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
26.9.2008

Tajov pri Banskej Bystrici

Štvrtý deň dovolenky v Kremnici sme opäť od rána v sedlách našich bicyklov a šliapeme z mesta smerom na Skalku. Naším cieľom je Tajov a Banská Bystrica. Prvú časť trasy absolvujeme tak ako druhý deň: najprv na Skalku, potom po hrebeni až po začiatok traverzu Zlatej studne. Veľmi sa nezdržujeme. Je pomerne studené počasie, takže sa snažíme hrebeňovú časť túry zdolať čo najskôr.

Oblaky visia veľmi nízko a hoci nezakrývajú hrebeň Kremnických vrchov, je na toto ročné obdobie veľmi chladno a dážď akoby visel vo vzduchu. Niekoľko desiatok metrov od začiatku traverzu Zlatej studne odbočuje lesná zvážnica smerom dole a prudkým klesaním na sever sa spúšťame na bystrickú stranu pohoria. Vychutnávame si nádherný, niekoľko kilometrov dlhý náročný zjazd. Cesta klesá veľmi strmo, je zarezaná do svahu a končí v blízkosti lyžiarskeho vleku pri známej Chate nad Králikmi. Toto lyžiarske stredisko zíva v tomto čase, podobne ako na Skalke prázdnotou – je tu niekoľko cykloturistov z Čiech a pár domácich.


Auripigment z Tajova

Zastavujeme a pozeráme na mohutnú hradbu horského hrebeňa, z ktorého sme práve "zliezli". Nad zelenými kopcami sa týči do niekoľko stometrovej výšky televízna veža na Skalke. Svah je strmý a bralnatý, veľmi pekné sú vystupujúce andezitové skaly. Dávame si pauzu pri chate a relaxujeme. Náročnejšiu časť cyklotúry máme za sebou a čaká nás už len pohodlný zjazd do Banskej Bystrice.

Spúšťame sa od chaty teraz už po asfaltke smerom k dedine. Králiky ležia tak trochu na kopci – z cesty nad dedinou je celkom pekný výhľad na východ smerom k Bystrici. Prechádzame dedinou po veľmi strmo klesajúcej ceste. Naspodu vyberáme extrémne strmú zákrutu pri Farebnom potoku a schádzame smerom k Tajovu.

Prechádzame popod vrch Sokolovo. Zastavujeme sa asi 500 metrov pred Tajovom. Práve v týchto miestach sa v minulosti (posledne v 19. storočí) ťažilo malé ložisko arzénových rúd – auripigmentu a realgáru. Tieto dva minerály patria medi sulfidy ale vyznačujú sa charakteristickým sfarbením (auripigment = zlatá farba). Jasnožltý auripigment sa vyskytuje v sivých „mramorizovaných“ vápencoch. Toto ložisko je podobne ako nálezisko rumelky v neďalekom Malachove produktom nízkoteplotnej hydrotermálnej činnosti na okraji sopečného pohoria. Podobný je aj výskyt As zrudnenia pri Králikoch. Viac o tomto ložisku sa dozviete napr. na stránkach http://www.sherlockminerals.net/

Vidíme, že hľadanie minerálov v tejto lokalite nebude jednoduché. Celé okolie je už zastavané rekreačnými chatkami. Podľa literatúry by sa výskyt As rúd mal koncentrovať v blízkosti potoka. Keďže viac informácií nemáme, ostáva nám len prehľadávať potok a jeho brehy a hľadať vhodné kamene, ktoré by sa dali rozbiť. Vápenec miestneho pôvodu už miestami vďaka rôznym dovážkam prestáva byť dominantný a veru pekný kus sa hľadá dosť ťažko.

Vybrali sme okolo desať nádejných kúskov a v ústraní ich rozbíjame. Napodiv, naša námaha nie je márna. Už prvé šutríky skrývajú žlté „poklady“ - žilky a kryštáliky vytúženého auripigmentu. Samozrejme, nie sú to nijaké zázraky, ale aj tak... Nato, že sme lokalitu hľadali prakticky bez informácií, úplne naslepo sme v kratučkom čase získali asi 5 – 6 celkom zaujímavých zoriek.

Naše auripigmenty by som rozdelil do troch kategórií:

1. Zemitý, práškovitý, jasnožltý. Vytvára vrstvičky tak do jedného milimetra hrúbky a plôšky aj niekoľko cm2.

2. Kryštáliky, zhluky kryštálov a miniatúrne agregáty tmavožltej, takmer oranžovej  farby veľkosti do 1 – 2 mm. Plôšky a zhluky takýchto kryštálikov vzácne majú tiež niekoľko cm2.

3. Zemité agregáty žltozelenej farby. Tieto tvoria niekedy aj 1 - 2 cm žilky a uzavreniny vo vápencoch. Našli sme ich na dvoch vzorkách a mali veľkosť približne 5 – 7 cm, teda aozaj pomerne veľké. Spolu s nimi sa nachádzali na tých istých úlomkoch aj drobné tmavožlté kryštáliky.

Realgár sme našli len na jednej vzorke. Jednalo sa o maličký, 1 mm veľký kryštálik v kalcitovej žilke vo vápenci. Kalcit je tu samozrejme bežným minerálom vo vápenci, vytvára žilky hrubé do 5 mm. Je väčšinou biely, občas priehľadný. Našli sme aj nevýrazné niekoľko milimetrové priesvitné kryštáliky.

Naše nálezy hodnotíme s ohľadom na našu totálnu nepripravenosť veľmi pozitívne. Tešíme sa z nich a dúfame, že sa sem ešte niekedy vrátime.

Balíme a spúšťame sa po ceste k Tajovu. Táto malebná podhorská dedinka je doslova vtlačená v hlbokej, úzkej doline. Prechádzame okolo rodného domu Jozefa Gregora Tajovského. Cesta vytrvalo klesá, vychádza z úzkeho údolia. Míňame odbočku do dedinky Riečka a po niekoľkých kilometroch prichádzame do Podlavíc, ktoré sú už vlastne miestnou časťou Banskej Bystrice.

V Bystrici, hoci je to neobyčajne krásne mesto sa vzhľadom na pokročilé popoludnie zdržiavame len veľmi krátko. Chvíľu strávime na historickom námestí, kde sa sýtime typickým slovenským ľudovým hot-dogom a ponáhľame sa na stanicu. Naša cesta po bystrických jednosmerkách má zaujímavý priebeh. Nakoniec sa vzdávame, prechádzame na chodník a tlačiac bicykle prichádzame k autobusom.

Na naše prekvapenie nás ochotný šofér berie na prvý šup aj s bicyklami do autobusu. Vo Zvolene rovnako úspešne prestupujeme na vlak. Tesne pred večerom nás motoráčik priváža po malebnej ceste železnicou stúpajúcou množstvom tunelov do Kremnice. Cítime sa napodiv pomerne sviežo a zvládame ešte prípravu večere v „domáckom“ prostredí.

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť