Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Bukovina - Veľká Fatra (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.3.2012

Fotografie - horniny.

116
Dolina nad Jaziercami - vzadu nízkotatranské Ostrô

118
Začiatok traverzu na Bukovinu - kremencové podložie

119
Kremenec

123
Kremence rôznych farieb

124
Kremenec


Slienitý vápenec s kalcitovou žilou

129
Vápenec (chočský príkrov)

130
Vápenec s pekným vrstvením

131
Ďalší vápencový odkryv

133
Cesta stúpa traverzujúc dolinky a hrebienky

134
Dolomitické vápence


Vo výške 700 metrov

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť