Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Bukovina - Veľká Fatra (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.3.2012

Fotografie - horniny.

136
Silne zvetraný dolomit

138
Cesta plná dolomitového prachu

139
Dolomit

143
Po pár sto metroch už stojíme na žule

144
Prekrásna jedľa pri ceste na Bukovinu

146
Kryštalické horniny - žula

148
Žilný kremeň

149
Kremenné žila, v blízkosti sme našli aj kúsky barytu

151
Limonitové žilky na puklinách vápencov

154
Žulový odkryv

157
Vychádzame z lesa na bukovinské lúky. Výhľad na okolie Ostrého,
vzadu v kotline Ružomberok a na horizonte Chočské vrchy

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť