Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina v jeseni (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.4.2012

Fotografie.

046
Maximiliánka odspodu

047
Kostol Premenenia Pána

048
Kryté schodište ku kostolu. Je v ňom poriadna tma

050
Jesenná špaňodolinská romantika

052
Chalkopyrit v murive plota

053
Tetraedrit

054
A ešte všadeprítomný malachit

055
Prekrásna jesenná atmosféra. Pol doliny leží v tieni,
na druhú polovicu praží slnko

056
Panský diel

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť