Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina v jeseni (5. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.4.2012

Fotografie.

104
Maximiliánka z juhu

105
Pohľad smerom k sedlu Dolný Šturec

111
Romantický domček pod Dolným Šturcom

113
Chodník na haldu

117
Pohľad zhora na špaňodolinský kostol a okolie

120
Pekne upravený a bezpečný chodník vedie vodorovne naprieč celou hálňou


Pohľad na Španiu Dolinu a vzdialené Kremnické vrchy

124
Cesta k halde Ludovika

133
Pohľad z Maximiliánky k Dolnému Šturcu

137
Úžasné farby žiarivej špaňodolinskej jesene

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť