Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina v jeseni (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.4.2012

Fotografie.

133
Pohľad na sever. Za hrebeňom je už dolina Piesky

169
Lavička na náučnom chodníku

170
Ešte raz z druhej strany

201
Špania Dolina v zlate

202
Arkóza - inde dosť zriedkavá hornina je na Španej Doline všade

202
Plošinka na halde

212
Posledné listy na javore

228
Ešte jeden pohľad smerom k špaňodolinskému tajchu

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť