Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Paradajz – Rosniarky (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
5.11.2015

Paradajz. Foto.


Vlčince pod Paradajzom


Po žile Terézia


Pohľad na Štiavnicu od Ottergrundu


Povypiľované liesky na južnom svahu


Stmé stúpanie na Paradajz


Paradajz - neprehľadná húština


Výhľad z Paradajzu na východ


Vyschnuté smrekovce


Výhľad do doliny Hrona nad Zadnými Rosniarkami


Pred Rosniarkami

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť