Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Paradajz – Rosniarky (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
6.11.2015

Rosniarky. Foto.


Vpredu Tanád, vzadu Sitno a Petrov vrch


"Kamenní mužíci" na Rosniarkach


Výhľad na Štiavnicu


Pohľad na sever smerom k Paradajzu


Výhľad na Štiavnicu


Rosniarky


Rosniarky


Tanád


Spokojnosť


Panel Geoparku

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť