Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Paradajz – Rosniarky (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.11.2015

Zadné Rosniarky, Červená studňa. Foto.


Zadné Rosniarky


Pohľad späť na hrebeň


Zadné Rosniarky


Zadné Rosniarky


Zadné Rosniarky


Pohľad na západ smerom k Pohroniu


Šobov


Pohľad na Zlatý vrch a Vyhniansku dolinu


Pod Paradajzom


Panel Geoparku


Panel Geoparku


Panel Geoparku


Červená studňa, vzadu Šobov


Červená studňa


Červená studňa - križovatka turistických chodníkov


Červená studňa


Červená studňa - vypustený tajch

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť