Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Čierny Balog - Vydrovo (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
23.7.2012

Fotografie.

140
Okolo Ľupčianskeho hradu

143
Nízke Tatry - Ráztocká hoľa

160
Náš vlak

165
Na cestu pripraviť

171
Na stanici v Chvatimechu

193
Ďurková a Chabenec z pohronskej strany. Nízke Tatry bez vápencového predhoria
pôsobia mohutnejšie

198
Skalka - horský masív vybieha ďaleko na juh

198
Skalka - detail

200
Cesta údolím Čierneho Hrona - svory v odkryve

208
Odkryv v metamorfitoch

209
Odkryv v metamorfitoch

210
Pred Čiernym Balogom. Nízke vŕšky v balockej časti Rudohoria

211
Odkryvy nad cestou

212
Asfaltka so železnicou

212
Stanica v Čiernom Balogu

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť